Casa > Notícies coneixement 59 > Contingut

Tècniques i característiques de producte d'empresa

Sep 15, 2014

La tecnologia clau d'aquesta invenció de projecte projecte 2 patent ha estat públicament, innovació tecnologia a les principals a nivell domèstic, la recerca actual i el desenvolupament s'ha completat, es transfereixen en la fase de prova de producció. Proves per la química Nacional construcció de supervisió de qualitat material i centre d'inspecció, rendiment del producte, en línia amb estàndards nacionals i els requeriments de la norma corresponent. Per el Zhejiang provincial ciència i novetat de l'Institut d'informació de tecnologia d'exhibició "patents i resultats informar mètode de preparació de polyimide nacional, però la polyimide termoplàstics projecte confiat, desenvolupament independent d'aromàtiques amino dos de grups flexibles que conté, puresa de productes d'alta (més de 99.6%), el rendiment de producte és alt (> 80%) apareix a la literatura no en particular la i. Grup flexible que contenen dos amino monòmer novetat recuperació entrustment projecte desenvolupat com a matèries primeres, polimerització i pyromellitic dianhydride en diòxid de carboni supercrític, resol el dissolvent orgànic utilitzat com el medi de dispersió per alta contaminació, dissolvent de tractar amb problemes difícils, comparació amb els resultats de recuperació, les característiques de procesos sintètics a més d'altres productes similars en la literatura les unitats encàrrec fora de l'obtingut i. "